Spring naar inhoud

Verslag ondernemingsraad

Verslag ondernemingsraad

2020 was voor de ondernemingsraad het derde en laatste jaar van de zittingstermijn. In december 2020 zijn er verkiezingen gehouden en heeft er een drietal mutaties in de samenstelling van de OR plaatsgevonden. Deze wijzigingen zijn 1 januari 2021 van kracht geworden.

De samenstelling van de ondernemingsraad in 2020 was als volgt

Naam Rol Benoemd sinds
Hilco Dekker Voorzitter januari 2018
Jeanine Hollander Vicevoorzitter januari 2018
Randy Soemosemito    Secretaris      maart 2019  
Johannes Wanders Vicesecretaris  januari 2018
Annuska Sohilait-Piete Lid januari 2018
Arjan Moes   Lid januari 2018
Alfred Alkema  Lid januari 2018

De ondernemingsraad is aangesloten bij het Platform Ondernemingsraden van de noordelijke provincies. Dit platform bestaat uit vijf corporaties en wordt gefaciliteerd door een externe adviseur. Normaliter zijn er twee bijeenkomsten per jaar. In 2020 is het door corona bij één bijeenkomst gebleven. Het onderwerp op deze bijeenkomst betrof de arbeidsvoorwaarden en de aanpassingen hierop door corona.

De ondernemingsraad vindt het van belang om vanaf het begin mee te denken over nieuw te formuleren beleid. Naast elkaar en niet achter elkaar. In het kader hiervan werken we veelvuldig in co-creaties. Dit bevordert een snellere doorlooptijd van de te behandelen onderwerpen.

Vergaderingen 2020

 • Ondernemingsraad - 6*
 • Ondernemingsraad met Directeur Bestuurder - 6*
 • Ondernemingsraad met Raad van Commissarissen - 1*
 • Bedrijfsarts -1*
 • Vertrouwenspersoon - 1*

Deze bijeenkomsten hebben veelal digitaal plaatsgevonden met het gebruik van Microsoft Teams

Cursussen

 • Inspiratiesessie OR
 • E-learning succesvolle verkiezingen

Er stonden meerdere cursussen (individueel) gepland, maar door corona konden deze geen doorgang vinden.

Adviesaanvragen

 • Duurzaamheid
 • Benoeming nieuwe Directeur-Bestuurder

Informatierecht

 • Jaarverslag
 • Begroting
 • T-rapportages

Organisatieontwikkeling

 • Digitale Dienstverlening
 • Ontwikkeling afdeling Vastgoed
 • Ontwikkeling afdeling Klant

Co-creaties

 • Arbo Commissie

Corona

 • ICT uitrusting mobiele werkplek
 • Wijziging methodiek woon werkverkeer
 • Coronavergoeding
 • Vinger aan de pols
 • Aandacht voor werken in de toekomst

Benoeming nieuwe Directeur-Bestuurder

 • Gesprek gevoerd met de beoogd Directeur-Bestuurder. Met positieve afloop

Arbo

 • Kantoortuinen
 • Toiletvoorziening Oosterwolde
 • Ziekteverzuim
 • Signaaltraining (team)managers

Raad van Commissarisen

 • Nieuw contactpersoon OR vanuit Raad van Commissarissen vanaf 1 januari 2020 is dat Denise Kásova

Arbeidsvoorwaarden

 • Start gemaakt met het proces voor de nieuwe arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2022